خدا آدم را بر صورت خود آفرید
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧  
●به اشتراک گذاشتن اين مطلب در شبکه ها ی اجتماعیshare in your twitter account،share in your facebook wall،share in balatarinn،share in delicious،share in Yahoo Buzz،share in Digg it،share with Google Buzz،share in Cloob،share in viwio !!!

باب ششم در بیان آنکه خداى عز و جل جسم و صورت هیچ یک نیست.جواب نوشت که پاک و منزه است آنکه چیزى مثل او نیست نه جسم است و نه صورت. (1) حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیى عطار رحمه الله از پدرش از سهل بن زیاد آدمى از حمزة بن محمد که گفت بحضرت ابو الحسن (ع) نوشتم و او را از جسم و صورت سؤال کردم در جواب نوشت که پاک و منزه است آنکه چیزى مثل او نیست. (2) حدیث کرد ما را على بن احمد بن عبد اللَّه بن احمد بن ابى عبد اللَّه برقى «رضى» از پدرش از جدش احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از عبد اللَّه بن بحر از ابو ایوب خزاز از محمد بن مسلم که گفت حضرت باقر (ع) را سؤال کردم از آنچه روایت میکنند که خداى عز و جل آدم را بر صورت خویش آفرید فرمود که آن صورت صورتى بود که خدا آن را احداث و خلق فرمود و خدا آن را برگزید و بر سائر صورتهاى مختلفه که خلق نموده اختیار فرمود پس آن صورت را بخود نسبت داد چنان که خانه کعبه را بخود و روح را بخود نسبت داد و فرمود که خانه من و فرمود وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی یعنى و بدمم در آن از روح خویش‏

(1) حدیث کرد ما را احمد بن حسن قطان گفت که حدیث کرد ما را ابو سعید حسن بن على بن حسین سکرى که گفت حدیث کرد ما را حکم بن اسلم گفت که حدیث کرد ما را ابن علیه از جریرى از ابى ورد بن ثمامه از على (ع) که میفرمود که پیغمبر (ص) از مردى شنید که بمردى میگفت که خدا زشت گرداند روى تو و روى کسى را که بتو شباهت دارد حضرت (ع) فرمود که چنین مکن و این سخن را مگوى که خدا آدم را بر صورت او و آدم بیکدیگر میماند. (2) مترجم گوید که مؤلف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب میگوید که فرقه مشبهه از این حدیث اولش را ترک کرده‏اند و گفته‏اند که‏ ان اللَّه خلق آدم على صورته‏ یعنى بدرستى که خدا آدم را بر صورت خود آفرید و در معنى آن گمراه شده‏اند و دیگران را گمراه کرده‏اند. (3) حدیث کرد ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانى رحمه اللَّه گفت که حدیث کرد ما را على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از على بن معبد از حسین بن خالد که گفت بحضرت على بن موسى الرضا علیهم السلام عرض کردم که یا ابن رسول اللَّه مردم روایت میکنند که رسول خدا (ص) فرمود که خدا آدم را بر صورت خود آفرید فرمود که خدا ایشان را بکشد اول حدیث را حذف کرده‏اند و آن را انداخته‏اند بدرستى که رسول خدا (ص) بدو مرد گذشت که یک دیگر را دشنام میدادند و از یکى از ایشان شنید که برفیقش میگفت که که خدا زشت کند روى تو و روى کسى را که بتو شباهت دارد حضرت (ص) فرمود که اى بنده خدا این را ببرادرت مگو زیرا که خداى عز و جل آدم را بر صورت او آفریده.