راهنما

توی قرآن برای راهنمايی ما ؟ الف)که بگه برین سراغ آدم هایی که می دونن و به عالم روح واقف اند ب)آيا نشانه ای برای شناختش به ما توصيه ای رسيده و سفارشی رسيده؟ ج) اونها چه ميدانند که ما نمی دانيم؟ و نياز به مشورت از آنها پيدا می کنيم؟

الف) بله انسان هايی هستند که کار های نيکو انجام می دهند و نزد خدای تبارک جايگاه خاصی دارند. آنها بر روی زمين ناشناسند اما ملائک مقرب خدا آنها را می شناسند.

ب) (تا جايی که کسی که من ازش می پرسيدم و آدم با مطالعه ای هستن ايشون به من جواب دادند) : انتخاب به خود انسان سپرده شده از روی عقل و منطق و رابطه ای که با کسی پيدا می کنه و يا از شخصی که می شناسه و بهش اعتماد داره می شنوه که بريم پيش فلان آدم و از اون بپرسيم که مشکلمون رو چطور حل کنيم. البته مشکلات مادی نه مشکلاتی که مثلا انسان بره و بگه من گير کردم جلو نمی رم. گيرم کجاس؟

ج) خداوند در جايی فرموده که من به کراما کاتبين که سرنوشت انسان را نوشته است هم بعضی از گناهان را نگفته ام که چيستند و آنها بين خدا و بنده اش است و خدا فرموده که آبروی بنده ام نرود و خجل نشود تا اگر هم خواستم ببخشم

.
/ 0 نظر / 6 بازدید