براستی، حقیقت داستان های کوتاهی که در فرآن ذکر شده چیست؟

براستی، حقیقت داستان های کوتاهی که در فرآن ذکر شده چیست؟ (این خود نقلی است)با یاسر صحبت می کردم، داشتیم فکر می کردیم که ما در قرنی زندگی می کنیم که نیاز به کتاب هایی داریم که لخاسه شده باشند تا در وقت عمر کوتاه از این دریا استفاده کنیم. داشتیم فکر می کردیم که کاش همه کتاب های عالم خلاصه می شد، یادی هم از نرم افزار های هوشمندی کردیم که متون را خلاصه می کنند. اما من یاد قرآن افتادم که داستان های زیادی در آن است. و دیدم که بعد از این همه بحث من و یاسر به این نتیجه رسیدیم که:
 آب در کوزه و ..................... ما تشنه لبان، .......  می گردیم ؟!!!!

قرآن همان کتاب مجملی است که خالق ما آنرا برای هدایت ما به صورت نعمتی در خانه هایمان قرار داده.

بیش از این نمی نویسم. حرفم را زدم.

قرآن،

با برنامه ریزی، روزی یک صفحه، با طلب توفیق برای نویسنده و خواننده در عمل به این جملات.

و من الله توفیق

سید صابر طباطبائی یزدی

22 دی ماه 1385

 

/ 0 نظر / 18 بازدید