تحدی قرآن

ما نمی توانیم خودمان کتبی را در قالب علم و علمی تالیف کنیم که در باره ی فاتو بسورة من مثله باشد. امروز بعد از درس آقای جوادی این را به روحانی سیدی مطرح کردم. مگر چه اشکالی دارد ما خودمان سعی کنیم قرآنی همانند قرآن بیاوریم؟ و این بشود علمی در پاسخ اینکه اگر روزی قرآنی آمد هزاران جواب حاضر و آماده حوزه داشته باشد.

ما با علم اینکه می دانیم نمی توانیم مثل قرآن بیاوریم. با علم اینکه محال است. اما خود قرآن گفته سعی کنید تا دریابید. برای اینکه قلب ما درک اساسی کند که همانند آن را نمی شود آورد این کار را بکنیم. تحقیق زیاد شاید هزار سال دیگر این منظور مرا بفهمند. ما بدون تعصب و با ایمان کامل قرآن را از این حیث که آیه ای مثل آیه های دیگر و یا سوره ای مثل سوره های دیگر .

سوال این است که آیه همانند سازی اش چقدر مشکل است به همان فصاحت و بلاغت به همان لحن اما حرف جدیدی در مقابل قرآن و نه در تایید قرآن. شاید بتوان آیه ای شبیه قرآن آورد؟ مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام و الصلوة. بابا جان من اندیشه ی در اینکه نمی توان مثل قرآن آورد موحد می سازد. موحد ساز است. چه بسیار که در حوزه هستند روزی یک جز قرآن نمی خوانند. این یعنی قرآن را کلام خدا نمی دانند.

/ 2 نظر / 212 بازدید