يه فکر خوب قرآنی و قابل انجام

يه فکر خوب توی يه جای خوب. جايی که پر از جوونايی که طبق عادت روزانشون ميان و وقتشون و هزينه اينترنت و خيلی چيزا رو پرداخت می کنن اما چيز خاصی نصيبشون نميشه.

اما يه جوون ايرونی از حوزه خراسان به اين فکر افتاده تا از اين وقت ها و انرژی ها و ژتانسيل ها استفاده کنه.من که لذت بردم

۱۲۰ نفر روزی يک حزب قرآن رو تلاوت می کنن. می خونن. و درنتيجه روزی يه ختم قرآن خواهيم داشت. و اين خيلی خوبه.

هر کسی دوست داره به اين آدرس يه ايميل بزنه و بقيه چيزا رو متوجه ميشه.

Steghlalt@yahoo.com

نگاه کنين اين يک حزب رو هر کسي هر زمان از روز بخواد تو خونه يا سر کار مي تونه بخونه

امکانات ديگری هم در کنارش در اختيارتون قرار می دهيم. به ذهن دوستان رسيده که برنامه خاصی هست که روی گوش های موبايل ميريزين و قرآن رو به همراه خودتون به اينطرف و اونطرف هر جا توی تاکسی باشيد يا توی صف اوتوبوس می خونيد

/ 0 نظر / 11 بازدید