سوره ابراهيم آيه ۴

ما هيچ پيامبرى را، جز به زبان قومش، نفرستاديم; تا (حقايق را) براى آنها آشكار سازد; سپس خدا هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) گمراه، و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) هدايت مى‏كند; و او توانا و حكيم است.

سوره ابراهيم آيه ۴ (برای ترجمه دقيق فارسی آن )

فونت فارسی برای ديدن تفسير

سوره ابراهيم ترجمه فارسی تفسير الميزان

 ابتداي سوره ابراهيم

 بعضی از اقوام که در زمان قديم زندگی می کردند می گفتند که پيامبران به چه دليل و با چه هدفی برگزيده می شوند و فرستاده می شوند؟ می گفتند خدا چه پيامی داره ؟ و چی می خواهد به ما بگويد؟ خدا با زبان قوم آنها بر ايشان پيامبری را برمی گزيند.

/ 0 نظر / 14 بازدید