/ 2 نظر / 12 بازدید
صابر ط

سوره اعراف آيه ۱۴۲ واسه اين ده شب با نماز خاص و اعمالی که در اين شب ها سفارش شده و در مفاتيح موجود است.

صابر ط

شبی دو صفحه قرآن با ترجمه و تفسير به اندازه نيم ساعت بيشتر وقت نميگيره به کمک حاج آقا مداحی دارم هر شب جلو ميرم خدا توفيق دهاد. بخواهيم هر چی می خواهيم از صاحب ملک و ملکوت طلب کنيم با دست های رو به آسمون. بخواه بلند.